โรงเรียนกศน.ตำบลสีแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสีแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สีแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pattarsron_101@hotmail.com
เว็บไซต์ -