โรงเรียนกศน.ตำบลสะอาดสมบูรณ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสะอาดสมบูรณ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สะอาดสมบูรณ์
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -