โรงเรียนกศน.ตำบลนาโพธิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาโพธิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาโพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kong_wilaiwan@hotmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4602/007/