โรงเรียนกศน.ตำบลในเมือง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลในเมือง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดงสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ the7habit@gmail.com
เว็บไซต์ http://korsornorroiet.nfe.go.th/4602/001/