โรงเรียนกศน.ตำบลนาม่วง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาม่วง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาม่วง
เขต/อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -