โรงเรียนกศน.ตำบลคอนสาย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคอนสาย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คอนสาย
เขต/อำเภอ กู่แก้ว
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ sri_soontorn@hotmail.com
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/kuekaeo/