โรงเรียนกศน.ตำบลค้อใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลค้อใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ค้อใหญ่
เขต/อำเภอ กู่แก้ว
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ khoyai_nfe@hotmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/khoyai.nfe