โรงเรียนกศน.ตำบลโนนทองอินทร์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนทองอินทร์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนทองอินทร์
เขต/อำเภอ กู่แก้ว
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ noisri_nfe@hotmail.co
เว็บไซต์ -