โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านจีต

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านจีต
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านจีต
เขต/อำเภอ กู่แก้ว
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ banjet_nfe@gmail.com
เว็บไซต์ -