โรงเรียนกศน.ตำบลนาทราย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาทราย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาทราย
เขต/อำเภอ พิบูลย์รักษ์
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfe_piboonrak@hotmail.com
เว็บไซต์ -