โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแดง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านแดง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านแดง
เขต/อำเภอ พิบูลย์รักษ์
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ ืnfe_piboonrak@hotmail.com
เว็บไซต์ -