โรงเรียนกศน.ตำบลโนนทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนทอง
เขต/อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -