โรงเรียนกศน.ตำบลนาแค

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาแค
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาแค
เขต/อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ thaniaor008384@gmail.com
เว็บไซต์ www.nayung_nfe@hotmail.com