โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านก้อง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านก้อง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านก้อง
เขต/อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ thaniaor008384@gmail.com
เว็บไซต์ www.nayung_nfe@hotmail.com