โรงเรียนกศน.ตำบลทับกุง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทับกุง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทับกุง
เขต/อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -