โรงเรียนกศน.ตำบลนาดี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาดี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาดี
เขต/อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -