โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหินโงม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านหินโงม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านหินโงม
เขต/อำเภอ สร้างคอม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -