โรงเรียนกศน.ตำบลนาสะอาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาสะอาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาสะอาด
เขต/อำเภอ สร้างคอม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -