โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านยวด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านยวด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านยวด
เขต/อำเภอ สร้างคอม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ jittamat@windowslive.com
เว็บไซต์ -