โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงดา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียงดา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงดา
เขต/อำเภอ สร้างคอม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -