โรงเรียนกศน.ตำบลโคกกลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกกลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกกลาง
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ udon.nfe.go.th/kokklang/