โรงเรียนกศน.ตำบลเตาไห

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเตาไห
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เตาไห
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ ksn_phen@hotmail.com
เว็บไซต์ udon.nfe.go.th/taohai