โรงเรียนกศน.ตำบลนาบัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาบัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาบัว
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/nabua/