โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงหวาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียงหวาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงหวาง
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/cheankwang/