โรงเรียนกศน.ตำบลนาพู่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาพู่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาพู่
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/napu/