โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านธาตุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านธาตุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านธาตุ
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -