โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหยวก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านหยวก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านหยวก
เขต/อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ by2013_banyuk@outlook.com
เว็บไซต์ -