โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำโสม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลน้ำโสม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล น้ำโสม
เขต/อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -