โรงเรียนกศน.ตำบลนางัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนางัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ น้ำโสม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -