โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านค้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านค้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านค้อ
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://nfebankor4.blogspot.com