โรงเรียนกศน.ตำบลคำด้วง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำด้วง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำด้วง
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://comedaung.blogspot.com