โรงเรียนกศน.ตำบลกลางใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกลางใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กลางใหญ่
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ uninanana@gmail.com
เว็บไซต์ nfe-klangyai.blogspot.com