โรงเรียนกศน.ตำบลจำปาโมง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลจำปาโมง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล จำปาโมง
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ kungqcgc@gmail.com
เว็บไซต์ http://nfejumpamong.blogspot.com