โรงเรียนกศน.ตำบลข้าวสาร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลข้าวสาร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ข้าวสาร
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ n.abuko@hotmail.com
เว็บไซต์ http://nfekhowsan.blogspot.com