โรงเรียนกศน.ตำบลโนนทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนทอง
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ o.ung_fa@hotmail.com
เว็บไซต์ http://nfenoontong.blogspot.com