โรงเรียนกศน.ตำบลคำบง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำบง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำบง
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ kambongcity@gmail.com
เว็บไซต์ kambongcity.blogspot.com