โรงเรียนกศน.ตำบลเขือน้ำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขือน้ำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขือน้ำ
เขต/อำเภอ บ้านผือ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfekhuanam@gmail.com
เว็บไซต์ http://nfekhuanam.blogspot.com