โรงเรียนกศน.ตำบลนาคำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาคำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาคำ
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfenakham@gmail.com
เว็บไซต์ www.nfenakham.blogspot.com