โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านตาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านตาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านตาด
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfe.bantad@gmail.com
เว็บไซต์ www.nfebantad.blogspot.com