โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านม่วง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านม่วง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านม่วง
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ nfe.banmuang@gmail.com