โรงเรียนกศน.ตำบลถ่อนนาลับ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลถ่อนนาลับ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ถ่อนนาลับ
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfe.tonnalub@gmail.com
เว็บไซต์ www.nfetonnalub.blogspot.com