โรงเรียนกศน.ตำบลนาไหม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาไหม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาไหม
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ nfenamai.blogspot.com