โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านชัย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านชัย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านชัย
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfe.banchai@gmail.com
เว็บไซต์ -