โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านจันทน์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านจันทน์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านจันทน์
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfe.banchan@gmail.com
เว็บไซต์ http://nfebanchan.blogspot.com/