โรงเรียนกศน.ตำบลดงเย็น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดงเย็น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดงเย็น
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Dongyen@gmail.com
เว็บไซต์ nfe.dongyen@gmail.com