โรงเรียนกศน.ตำบลคำโคกสูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำโคกสูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำโคกสูง
เขต/อำเภอ วังสามหมอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -