โรงเรียนกศน.ตำบลบะยาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบะยาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บะยาว
เขต/อำเภอ วังสามหมอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -