โรงเรียนกศน.ตำบลตาดทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตาดทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตาดทอง
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfesrithat@gmail.com
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/sithat/