โรงเรียนกศน.ตำบลนายูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนายูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นายูง
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfesrithat@gmail.com
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/sithat/