โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโปร่ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านโปร่ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านโปร่ง
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfesrithat@gmail.com
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/sithat/